GDPR en de kansen voor direct marketing

GDPR en de kansen voor direct marketing  Waar GDPR voor veel bedrijven als het zwaard van Damocles voelt, is het voor andere een katalysator om zich een nieuwe manier van denken over data-privacy en data management eigen te maken. Weer andere bedrijven weten de nieuwe mindset daadwerkelijk te vertalen naar een betere dienstverlening en nieuwe businessmodellen.

GDPR als katalysator voor veranderend denken

GDPR als katalysator voor veranderend denken Data-privacy staat met de GDPR die begin volgend jaar van kracht wordt, hoog op de agenda bij veel bedrijven. En dat lijkt me verstandig, gelet op wat zij moeten doen om hun organisatie GDPR-compliant te maken . Maar het feit dat al die bedrijven nu gedwongen worden hun data-privacybeleid onder […]