Gebruik cloud-oplossingen in België blijft stijgen

Microsoft is leidende cloud-leverancier

Het aantal Belgische organisaties dat gebruikmaakt van cloud-oplossingen blijft stijgen. Waar in 2016 nog gemiddeld 55% van de Belgische organisaties een of meerdere SaaS-toepassingen gebruikte, is dat nu al 64%. Dit blijkt uit een analyse van Smart Profile van de cloud-markt in België in 2018. Ook het aantal cloud-oplossingen als totaal van de in gebruik zijnde IT-toepassingen, neemt bij alle soorten organisaties toe. Microsoft blijft de leidende cloud-leverancier in België.

De laatste jaren is de adoptie van cloud-oplossingen in België in een stroomversnelling geraakt. In 2010 gebruikte nog slechts 13% van de Belgische organisaties een of meerdere cloud-oplossingen tegen 64% in 2018. Dit betekent dat er in 8 jaar een stijging van maar liefst 51procentpunt  heeft plaatsgevonden. De analyse laat zien dat organisaties in Vlaanderen het meest gebruikmaken van cloud-oplossingen: 72% van de Vlaamse bedrijven met meer dan 50 medewerkers heeft een of meerdere cloud-oplossingen in huis, tegen 58% van de organisaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 44% in Wallonie. Wel zijn organisaties in het laatste gewest duidelijk met een inhaalrace bezig aangezien het percentage cloud-gebruikers daar twee jaar geleden nog slechts 29% bedroeg.

Penetratie cloud in applicatieportfolio

In Vlaanderen zijn 17% van alle geïnventariseerde oplossingen cloud-applicaties. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt dat aandeel op 13%, terwijl bij bedrijfslocaties in Wallonië cloud-applicaties bijna 9% van het totaal vormen. Verder maakt de analyse van Smart Profile duidelijk dat cloud-applicaties relatief het meest populair zijn bij het KMO: 22% van alle toepassingen die anno 2018 binnen deze organisaties in België worden gebruikt, betreft een cloud-applicatie. Dit tegen 14% bij multinationals en 11% bij overheidsinstellingen. Wel kan bij alle soorten organisaties een stijgende lijn geconstateerd worden in de penetratie van cloud-oplossingen.

Per applicatie die door Smart Profile is geïnventariseerd, werd gevraagd of het een oplossing uit de public cloud betreft, een gehoste (of private cloud) oplossing of dat de applicatie on premise of binnen de eigen organisatie draait. Bij de 3.446 geïnterviewde Belgische bedrijfsvestigingen zijn in totaal 24.600 applicaties in kaart gebracht. Zo’n 2.220 locaties geven aan gebruik te maken van cloud-oplossingen (ruim 64 procent). Het totaal aantal geïnventariseerde applicaties die in de cloud draaien betreft 3.740 (15 procent van het totaal).

Aandeel gebruikte office-applicaties in cloud fors toegenomen
Van de 3.740 cloud-applicaties die Belgische organisaties gebruiken is in 2018 36,9% een Office-toepassing. Dit was vorig jaar nog 25,5% waarmee geconcludeerd kan worden dat het aandeel van Office-applicaties binnen het totaal aantal gebruikte cloud-applicaties, fors is toegenomen. Cloud-oplossingen op het gebied van HR maken bijna een kwart uit van alle cloud-applicaties. Alle andere deelgebieden maken ieder ruim onder de 10 procent van het totaal uit.

Belgische organisaties betrekken, zoals de termen al impliceren, het meest applicaties voor e-banking en e-learning uit de cloud. Respectievelijk 93,5% en 80,6% van deze toepassingen worden afgenomen als cloud-toepassing. Daarnaast worden, CRM  (22.0,%) en Office-applicaties (34,4%) steeds vaker via de cloud afgenomen. Ook branche specifieke oplossingen (=Vertical) kennen een toenemend percentage afname uit de cloud. Denk hierbij aan specifieke oplossingen voor zorginstellingen, applicaties voor gemeenten of onderwijsapplicaties.

Onder de leveranciers van cloud-applicaties in België is Microsoft ook dit jaar duidelijk  leidend: zo is 59,1% van de cloud-oplossingen afkomstig van de reus uit Redmond (vorig jaar was dit 42,5%). Dit is niet verrassend aangezien Microsoft een uitgebreid portfolio cloud-oplossingen aanbiedt en het gebruik van office-applicaties uit de cloud sterk is gegroeid. Microsoft wordt gevolgd door SDworx, leverancier van HR-toepassingen en Salesforce met respectievelijk 16,1% en 10%. Google volgt op afstand met 4,4%.