Microsoft bezig aan opmars in Belgische markt voor servervirtualisatie

Ruim 75% procent van alle Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers maakt gebruik van servervirtualisatie. Daarbij gebruikt 77% van de organisaties een oplossing van VMware. 21% koos voor Microsoft. Vorig jaar gaf nog 83% van de Belgische organisaties aan VMware in huis te hebben voor servervirtualisatie en gebruikte 15% van de organisaties servervirtualisatie van Microsoft. Dit blijkt uit een analyse van Smart Profile op basis van bijna 3400 interviews die zijn gehouden met IT-verantwoordelijken van Belgische bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers.

Weinig groei in servervirtualisatie

Over het algemeen lijkt de Belgische markt voor servervirtualisatie vanaf 2016 te zijn gestagneerd. Wel constateert Smart Profile in vergelijking met vorig jaar een lichte groei van 1,6 procentpunt.

Toename aandeel Microsoft
De groei van Microsoft als leverancier op de markt voor servervirtualisatie is duidelijk zichtbaar. Zo bedroeg het aandeel van Microsoft in het totale aantal gevirtualiseerde servers in 2011 nog 5 procent ten opzichte van het aandeel VMware van 92 procent. In de laatste vijf jaar wist Microsoft haar aandeel aanzienlijk uit te breiden waardoor de verhouding is verschoven naar 21% versus 77%.

Servervirtualisatie in marktsegmenten/sectoren

Er is weinig verschil in het gebruik van servervirtualisatie in de verschillende marktsegmenten. De percentages liggen in vrijwel alle sectoren tussen de 71% en 81%. Alleen het onderwijs lijkt iets achter te blijven met 66,2%.

Microsoft leidend bij financieel dienstverleners

Als we kijken naar de positie van de leveranciers in de verschillende sectoren dan is het duidelijk dat VMware alleenheerschappij heeft in de transportmarkt en dat Microsoft een stevige positie heeft bij financieel dienstverleners. In de bouw, de maakindustrie en het onderwijs liggen de percentages tussen de gebruikte oplossingen van VMware en Microsoft beduidend dichter bij elkaar, hoewel in deze markten ook VMware voorop loopt.

Gebruik desktopvirtualisatie en applicatievirtualisatie blijven achter

De analyse van Smart Profile laat ook zien dat desktopvirtualisatie in België slechts minimaal wordt toegepast ( 4%) en dat er in deze markt ook geen groei te zien is. Verder gebruikt   16% van de Belgische organisaties een oplossing voor applicatievirtualisatie. Hierbij gaat het voornamelijk om de Xenapp oplossing van Citrix. Het percentage organisaties dat kiest voor applicatievirtualisatie is het laagst binnen de overheid (8,8%) en het hoogst in de transportsector (26,8%). Dit eerste is deels ook een verklaring voor de lage penetratie (6%) van applicatievirtualisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegenover 21% in Vlaanderen. Wallonië is hekkensluiter met slechts 4% van de organisaties die applicatievirtualisatie gebruikt. Opvallend is dat de Belgische markt voor applicatievirtualisatie de laatste jaren ook  nauwelijks groei laat zien.