VMware veruit de grootste in de server virtualisatie markt

Ruim driekwart van alle bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers maakt gebruik van servervirtualisatie. De meest gebruikte oplossing voor servervirtualisatie is VMware (75%). Daarna volgt Microsoft met 17 procent en ongeveer 7 procent van de geïnventariseerde oplossingen is van Citrix. In het afgelopen jaar is het aandeel van VMware ongeveer met 2,5 procentpunt gestegen en dat van Citrix is ongeveer gelijk gebleven. Dit blijkt uit analyse van Computer Profile van circa 6.200 interviews die zijn gehouden met IT-verantwoordelijken van bedrijfsvestigingen met 50 of meer medewerkers over de gebruikte infrastructuur.

Servervirtualisatie stabiel

De verschillen tussen de onderscheiden marktsegmenten zijn relatief beperkt. Citrix lijkt haar sterkste positie te kennen in het publiek domein, Microsoft juist bij bedrijven in het segment ‘medium sized businesses’ (50 tot 250 medewerkers in Nederland).

Binnen de overheid wordt het meest gebruik gemaakt van software voor servervirtualisatie, namelijk ongeveer 94 procent van de locaties. Hierna volgt de gezondheidszorg en het onderwijs met respectievelijk 87 en 83 procent. In de transportsector ligt het gebruik het laagst, hier geeft ongeveer twee derde van de locaties aan servervirtualisatie toe te passen.

Desktopvirtualisatie nog steeds stijgend

Het gebruik van virtuele desktops heeft de afgelopen vijf jaar een snelle groei laten zien die nu lijkt af te vlakken. In 2013 gaf een kleine 10 procent aan dat men beschikte over oplossingen voor desktopvirtualisatie, in 2015 was dat al verdubbeld,  in 2017 is dat verder gestegen naar bijna een kwart van de locaties. In een aantal segmenten is het gebruik verdubbeld of verdrievoudigt. Snelste stijgers zijn de overheidsinstellingen en bedrijfslocaties binnen de financiële dienstverlening.

Ook segmentatie naar werknemersklassen laat over de gehele linie een duidelijke toename zien in het gebruik van virtuele desktops. De penetratie ligt het hoogst bij de  grotere organisaties. Zo ligt de penetratie van het gebruik van virtuele desktops bij bedrijven met 200 tot 500 werknemers op ongeveer 30 procent (terwijl dit in 2014 nog ongeveer 20 procent was), bij 500 tot 1.000 op ongeveer 41 procent en bij 1.000+ organisaties op 40 procent. Bij de iets kleinere locaties, met 50 tot 100 werknemers, ligt het gebruik vooralsnog nog het laagst op ongeveer 16 procent van de locaties. In het resterende segment, 100-200 medewerkers, ligt het gebruik op 23 procent.

Waar bij servervirtualisatie VMware de meest voorkomende oplossing is, is dat bij desktopvirtualisatie de software van Citrix. Ruim 6 op de 10 geïnventariseerde oplossingen voor desktopvirtualisatie betreft een Citrix-toepassing. Bij locaties van multinationals kent Citrix, met ruim 70 procent, haar sterkste installed base aandeel. VMware wordt met 36 procent relatief veel gebruikt bij instellingen uit de publieke sector. Microsoft, overall de nummer drie, zien wij met ruim 12 procent voornamelijk bij de medium sized businesses (50-250 medewerkers).

Overall virtualisatie oplossingen

Over de algehele linie zien wij voor de 3 virtualisatieoplossingen die wij vastleggen in onze database dat deze over de laatste jaren een stijgende lijn laten zien. Een derde van de geïnterviewde locaties geeft aan gebruikt te maken van applicatie virtualisatieoplossingen. Hierbij kunt u denken aan het gebruik van applicatie virtualisatieoplossingen als Citrix Xenapp en Microsoft App-V. Het gebruik van virtuele desktops wordt door bijna een kwart van de locaties gebruikt. Waar wij de grootste aandelen in virtualisatie zien is binnen de servervirtualisatie. Ruim drie kwart geeft aan oplossingen te gebruiken zoals bijvoorbeeld VMware EXSX(I) of Microsoft Hyper-V.