Telemarketing in IT, wel of niet outsourcen?

Speelt klantenwerving een belangrijke rol binnen uw bedrijf, maar is er beperkte capaciteit op de salesafdeling? Dan zal de gedachte om telemarketing uit te besteden vast al eens de revue zijn gepasseerd. Wellicht heeft u al eens met dergelijke bureaus gesproken of zelfs al mee gewerkt, maar waar moeten organisaties nu precies op letten bij een dergelijke uitbesteding? Onderstaande checklist helpt om de beste keuze te maken.

Kennis is de sleutel

Wanneer organisaties hun telemarketing uitbesteden, willen zij dat de kwaliteit gelijk blijft, al dan niet hoger komt te liggen. Om dit te bereiken is kennis nodig. Kennis van de markt en kennis van het product. Het is daarom essentieel dat een extern bureau beschikt over deze, vaak specialistische, IT-kennis. Alleen dan zijn telemarketeers in staat alle informatie te verzamelen van prospects en kunnen zij vragen juist beantwoorden. Het bureau moet als partner fungeren. Zie de telemarketeers als medewerkers die op een andere locatie werken.

Checklist

Als organisaties denken dat een extern bureau een goede aanvulling is op de verdere business, dan komt het volgende vraagstuk. Want welk market intelligence specialist is de juiste partij?

  • Bekijk het volledige aanbod van de leverancier. Sluit dit aan op uw wensen en behoeften?
  • Heeft het bureau aantoonbare ervaringen in het bellen in de voor u relevante markten? Moeten klanten geïnformeerd worden over bijvoorbeeld security oplossingen, tablets of cloudgebruik, dan is het essentieel dat de externe professionals bekend zijn met de producten en het bijbehorende jargon.
  •  Is het mogelijk om het kantoor van het externe bureau te bezoeken en kennis te maken met het team? Een face-to-facegesprek helpt bij het maken van de juiste beslissing.
  •  Is er sprake van een transparante prijsstelling? Zo voorkomt u verrassingen.
  •  Welke database wordt er gebruikt? Komt deze van een onafhankelijke dataleverancier of wordt deze samengesteld op basis van andere door het bureau uitgevoerde campagnes? Hieruit blijkt of de database onafhankelijk en compleet is.
  •  Is het bureau in staat uw doelgroep in een closed loop te nurturen en deze gegevens structureel vast te leggen? Het is van belang om alle klantgegevens en de customer journey vast te leggen.
  •  Hoe worden de resultaten van de campagne gerapporteerd? Heeft u dagelijks transparant inzicht in de verzamelde informatie en leads? Door duidelijk en vaak te rapporteren, wordt de betrokkenheid bij de telemarketing vergroot.
  • Zijn de resultaten na de campagne digitaal beschikbaar en te integreren in uw eigen CRM-systeem? Het is van belang dat het CRM-systeem continu verrijkt wordt met campagneresultaten. Dit maakt het mogelijk in te spelen op deze gegevens.
  •  Zijn de doelstellingen en verwachtingen van de actie helder? Zorg voor een goede afstemming tussen marketing, sales en eventuele business partners.
  •  Start de samenwerking met een pilot. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om tussentijds te evalueren, eventueel bij te sturen en kunt u nagaan of het bureau aan uw verwachtingen voldoet.

Met deze checklist kunnen organisaties het kaf van het koren scheiden en het marketing intelligence specialist kiezen dat het best bij de wensen en behoeften past. Let er echter wel op dat de externe partij de taal van uw bedrijf spreekt. Juist in de complexe wereld van IT is het bezit van specifieke kennis en kunde essentieel. Alleen dan kunt u rendement halen uit de samenwerking. Succes met het maken van uw keuze!