Cloud Service Provider Netwerk

De afgelopen 7 jaar is het aantal organisaties dat Cloud oplossingen gebruikt gestegen van 6 naar 65% en is het aantal servers op locatie in de gehele Benelux afgenomen blijkt ook uit de figuur hiernaast. We baseren deze cijfers op ruim 6000 interviews die we jaarlijks afnemen.
Daarnaast is ook het aantal diensten, het aantal aanbieders en het dienstenaanbod per aanbieder gegroeid. In totaliteit hebben we bijna 2000 Cloud Service Providers (CSP’s) in de Benelux in kaart gebracht.

ALLES IN ÉÉN DYNAMISCH DASHBOARD

Om alle veranderingen in deze zeer dynamische markt goed in kaart te hebben, hebben we dynamische dashboards ontwikkeld gericht op specifieke informatiebehoeften. Wilt u meer weten over het Cloud Service Provider Dashboard?