Gebruik en bescherming van data voor marketing in een data gerelateerde omgeving: data als “het nieuwe, ruwe, onbewerkte materiaal”

De white paper

Op 25 mei 2018, zal Richtlijn 95/46/EC vervangen worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels afgekort tot GDPR (General Data Protection Regulation). Met de GDPR gaan we een derde generatie regelgeving op het gebied van de bescherming van data in, of zoals het ook wordt genoemd, de bescherming van het fundamentele recht op privacy. En aangezien hier sprake is van een fundamenteel recht, kan men wetgeving op dit gebied verwachten, net zoals op het gebied van anti-discriminatie. Het gebruik en de bescherming van data (waaronder begrepen wordt ‘persoonsgegevens’, maar soms ook gegevens van rechtspersonen als die in context iets zeggen over een natuurlijk persoon), is niet alleen geregeld in Richtlijn 95/46/EC en GDPR, maar ook in de Richtlijn E-Privacy.

Download nu gratis