Go-to-market analyse

Met een go-to-market analyse vertalen we inzichten en analyses  naar een concreet actieplan voor demand generatie activiteiten. We weten waar de kansen liggen en welke tactieken we in kunnen en/of willen zetten om dit potentieel te gaan realiseren.

Welke inzichten zijn relevant?

Vanuit stap 1 hebben we gezien welke inzichten voor jou echt relevant zijn. Op basis van jouw key account indicatoren hebben we de voor jou interessante organisaties inzichtelijk gemaakt. Kortom, we hebben gezien waar jouw onbenutte potentieel zich bevindt.

Wat kwam er uit de analyses?

Door die inzichten te vergelijken met jouw data en ervaringen hebben we gezien waar binnen jouw markt de kansen liggen en hoe we de kwaliteit van jouw data naar een hoger niveau kunnen tillen. We hebben zodoende een goed begrip gekregen van jouw potentieel.

Hoe gaan we demand/leads genereren?

Vanuit de inzichten en analyse(s) kunnen we gaan bepalen hoe we jouw potentieel gaan activeren. Hoe gaan we meer leads genereren, zodat je vervolgens ook structureel meer business zal gaan realiseren? We gebruiken hiervoor de BANT criteria om te kwalificeren en vertalen elke interactie naar data en visualisaties, waardoor je inzicht hebt en tijdig vervolg actie kan ondernemen.