Markt analyse

Op deze pagina zetten we uiteen hoe we je meer inzicht kunnen geven in jouw markt door te kijken naar het verleden, het heden en de toekomst om deze informatie te gaan gebruiken om jouw potentieel zo effectief mogelijk te gaan realiseren. Via onze markt analyse diensten helpen we zo om jouw potentieel vooral beter te begrijpen en daar structureel voordeel uit te halen.

Analyse van het verleden

Door soms enkele jaren terug te kijken kan je een hoop informatie vergaren. Zo zie je wat de gemiddelde gebruiksduur is van een bepaalde oplossing en kan je zodoende voorspellen welke partijen vermoedelijk in de komende jaren ook openstaan om te switchen naar mogelijk jouw oplossing. Ook kan je zien welke partijen juist vroeg zijn met het in gebruiknemen van nieuwe oplossingen en welke organisaties daar juist wat langer over doen. Allemaal informatie die je in jouw voordeel kan gebruiken.

Analyse van het heden

Naast informatie uit het verleden, kunnen we ook inzicht bieden omtrent welke projecten momenteel spelen bij organisaties die voor jou relevant zijn. Wellicht is er door een bepaald project geen ruimte voor jouw oplossing of is het juist belangrijk om in contact te treden. Ook deze informatie kunnen we je bieden. Via onze zogenaamde marketalerts bieden we inzicht in recente wijzigingen binnen de voor jou relevante organisaties. Denk aan een toename of afname van personeel, bepaalde projecten die spelen en/of een overname of verhuizing.

Inspiratie nodig? Kijk ook eens naar onze onderzoeken

Analyse van de toekomst

Door de inzichten uit het verleden en heden te combineren zijn reeds diverse voorspellingen te maken. Tevens kunnen we op basis van onze ervaring in het inzetten van data en het uitvoeren van campagnes aangeven waar op korte en lange termijn de kansen liggen.