Succesverhaal Microsoft

Smart Profile MarketBase de basis voor succesvolle Microsoft partner campagnes door heel Europa

Smart Profile en Microsoft werken inmiddels op Europees niveau samen om de Microsoft partners zo goed mogelijk te ondersteunen. Hetgeen allemaal is  begonnen op basis van een pilot in 2013 gericht op de Benelux. Door al die jaren heen heeft Microsoft heel veel waardevolle markt inzichten weten te verzamelen voor zichzelf en haar partners. Allemaal dankzij de market intelligence en demand generation oplossingen van Smart Profile.

Smart Profile’s business development specialisten

Belangrijk onderdeel van elke telefonische demand generation campagne, zijn de business development specialisten. Binnen het gehele team zijn er enkele mensen die zich specifiek richten op Microsoft campagnes. “Het is duidelijk dat er in deze groep heel veel kennis is opgebouwd, voegt Jan Willem toe. Men kent de diverse proposities van onze partners, ze stellen de juiste vragen en hebben veel kennis en ervaring.” Door alle reeds uitgevoerde campagnes en de inzichten uit de Smart Profile database is er bovendien veel market intelligence opgebouwd die als basis wordt gebruikt voor elke volgende campagne.

Smart Profile = kwaliteit

“In de diverse demand generation campagnes die er inmiddels zijn uitgevoerd, is Smart Profile een zeer betrouwbare partner gebleken. Ze leveren altijd wat er is afgesproken en hebben kwalitatief hele goede inzichten/data. Ze weten bovendien veel inzichten uit een gesprek te halen en communiceren op een hele open en eerlijke manier. Kortom, de kwaliteit van Smart Profile is hoog te noemen van project management tot de market intelligence uit de eigen database,” geeft Jan Willem Barkmeijer aan. Jan Willem is Partner Marketing Advisor for SMB and Central GTM Marketing Motions bij Microsoft.

Inzichten uit elk gesprek

De business development specialisten van Smart Profile zorgen er daarnaast voor dat ze vele belangrijke inzichten uit een gesprek weten te halen. Zo wordt er op basis van elk gesprek een inzichtelijke samenvatting gemaakt. In deze samenvatting staat onder andere in welke fase van de buying cycle dit account zich bevindt. Deze intelligentie wordt per account vervolgens vertaald naar een interactief dashboard, welke het benodigde inzicht biedt om effectieve lead nurturing en sales opvolging uit te voeren.

“Doordat er gekozen is voor een Europees programma, ontstaan er inzichten die Europees werken. Deze inzichten zijn zowel voor ons als onze partners erg waardevol, geeft Jan Willem Barkmeijer toe. Op basis van gedegen project management door Smart Profile en de inzichten die ze bieden via overzichtelijke dashboards ontstaat er een echte win-win voor Microsoft en de partners. Ik heb bij 1 partner zelfs gezien dat elke geïnvesteerde euro heeft geleid tot 17 euro additionele omzet!”

Benelux model doorvertaald naar Europees model

Vanuit het bewezen succesvolle model in de Benelux is gezamenlijk besloten om het Europees verder uit te rollen. Naast de Benelux partners zijn er over heel Europa Microsoft partners die behoefte hebben aan gekwalificeerde leads (BANT criteria) en markt intelligentie om marketing en sales effectiever te maken. Vanuit de initiërende rol, van Smart Profile, binnen de European Market Intelligence Group (EMIG), is het bedrijf in staat om de diverse Europese partners van Microsoft te ondersteunen. Deze partners zijn bovendien in staat om te bellen middels het Smart Profile platform. Zo blijft Microsoft in staat om ook op Europees niveau de partners en campagnes eenvoudig te kunnen beoordelen in overzichtelijk dashboards.

Eerste resultaten Europees programma

“Doordat er gekozen is voor een Europees programma, ontstaan er inzichten die Europees werken. Deze inzichten zijn zowel voor ons als onze partners erg waardevol, geeft Jan Willem Barkmeijer toe. Op basis van gedegen project management door Smart Profile en de inzichten die ze bieden via overzichtelijke dashboards ontstaat er een echte win-win voor Microsoft en de partners. Ik heb bij 1 partner zelfs gezien dat elke geïnvesteerde euro heeft geleid tot 17 euro additionele omzet!”

Over het Europese Microsoft Partner Programma

In het Europese programma, als samenwerking tussen Smart Profile en Microsoft, wordt er op basis van telefonische demand generation gewerkt aan een structurele aanpak. Per campagne wordt er 18 dagen gebeld door ervaren business development specialisten, die de lokale taal spreken en op de hoogte zijn van de lokale gewoonten. Alle inzichten worden centraal verzameld vanuit het platform om ook lokaal en centraal niveau te beschikken over relevante markt inzichten.

Partners kunnen zich aanmelden via de volgende link